Lajmet

Entries for 'shpend76'

Ligji për Komunikimet Elektronike

LIGJI PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE (Nr. 04/L-109) i miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në mbështetje të ne...

[më shumë...]

 Anëtarë në: