Kontakti

Kontaktet administrative 

Irena Bryma

Bedri Pejani nr. 23, 10 000 Prishtinë

Tel: +383 (0)38 212 345

irena.bryma@arkep-ks.org

Kontaktet teknike 

Liridon Hoti

Bedri Pejani nr. 23, 10 000 Prishtinë

Tel: +383 (0)38 212 345

Mob: +383 (0)44 49 09 25

liridon.hoti@arkep-ks.org

Shpend Lutfiu

Bedri Pejani nr. 23, 10 000 Prishtinë

Tel: +383 (0)38 211 025

Mob: +383 (0)44 98 66 77

shpend.lutfiu@arkep-ks.org

Kontakti

 Anëtarë në:

Skedarët


 
Foto te ndryshme te Nyjes Shkembyese te Internetit
Raportet e Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente nga KOSIX
Raporte te Ndryshme