Statistika e Rrjetit

Nga analiza e informacioneve, vrehet se kemi trafik konstant, e që përcjellet në kontinuintet. Pra, në bazë të shifrave aktuale mund të theksohet se bandwidthi ka rritje permanent të shërbimeve të Internetit.

Gjatë këtij intervali kohor është përcjellë trafiku total i katër ISP-ve. Me poshte eshte prezentuar trafiku total gjate viteve 2011, 2012 dhe 2013.

 

 

 

 Anëtarë në:

Skedarët


 
Foto te ndryshme te Nyjes Shkembyese te Internetit
Raportet e Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente nga KOSIX
Raporte te Ndryshme