Lista e Anëtarëve

Emërtimi i IXP

Deklarimi i kapacitetit

Telekomi i Kosoves SH.A.

10 Gbps

IPKO Telecommunications LLC

10 Gbps

Kujtesa Net Sh.p.k.

10 Gbps

ARTMOTION SH.P.K.

10 Gbps

TelKos L.L.C

10 Gbps

 

 

 

 

 Anëtarë në:

Skedarët


 
Foto te ndryshme te Nyjes Shkembyese te Internetit
Raportet e Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente nga KOSIX
Raporte te Ndryshme