Anëtarët

Operatorët      Numrat - AS  
Telekomi i Kosoves SH.A. AS8661
IPKO Telecommunications LLC AS21246
Kujtesa Net Sh.p.k. AS29170
ARTMOTION SH.P.K.                              AS33983

TelKos L.L.C

AS206262

 Anëtarë në:

Skedarët


 
Foto te ndryshme te Nyjes Shkembyese te Internetit
Raportet e Nyjes Shkembyese te Internetit
Dokumente nga KOSIX
Raporte te Ndryshme