Prestanak članstva

Članstvo u KOSIX-u može prestati:

 - Na zahtev člana KOSIX-a, za šta član treba da pismeno obavesti KOSIX, najkasnije 15 dana pre prestanka članstva;

- Odlukom RAT-a, u slučaju da član ne ispunjava aktuelne uslove za članstvo u KOSIX-u;

 - Prolaženjem roka od 90 dana od dana povezivanja ugovora za članstvo i korišćenje usluga KOSIX-a, u slučaju kada član tokom ovog roka ne realizuje vezu u KOSIX LAN.

- ART treba da u pisanom obliku obavesti člana KOSIX-a u vezi sa prestankom članstva prema ovom stavu, najkasnije 60 dana pre prestanka članstva.

 Član na:

Files


Various Reports of Internet Exchange Point
Reports of Internet Exchange Point

Dokumente from KOSIX
Various Reports