Prava i obaveze člana KOSIX-a

- Član KOSIX-a može postaviti svoje uređaje u policama KOSIX-a u Sali za opremu ili se može povezati u KOSIX LAN-u, prema vrsti usluga KOSIX-a, za koje je član ugovoren RAT-om.
- Član KOSIX-a se obavezuje da obavi povezivanje u KOSIX LAN-u i da tako operativno počinje učešće u KOSIX-u u roku od 90 dana od dana potpisanja ‘Ugovora o članstvu u KOSIX’.
- Član KOSIX-a može imenovati njegovog predstavnika u RG i njegovog zamenika prilikom potpisivanja ugovora o članstvu.
- Predstavnik člana RG-a ima potpunu odgovornost u svim pitanjima u vezi sa KOSIX-om.
- Samo član RG-a i/ili tehničko osoblje su ovlašćeni za pristup telekomunikacionoj polici (rack) KOSIX-a sa opremom člana.
- Član KOSIX-a je odgovoran za pružanje, osiguranje, konfiguraciju, održavanje i funkcionisanje opreme koju poseduje, kao i stvaranje, održavanje i funkcionisanje telekomunikacionih kanala sa kojima se mreža člana KOSIX-a povezuje sa KOSIX LAN.
- Član KOSIX-a ima pravo da vrši izmene u imenovanju predstavnika u RG,  izmene ovlašćenih tehničkih lica koji imaju pristup sali opreme KOSIX-a, kao i razmene saobraćaja realizovane sa drugim članovima.
- Član KOSIX-a, se obavezuje da deluje u skladu sa normama Interneta zasnovanim u dobrim praksama, koja pre svega podrazumeva ne-izazivanje šteta prema drugima, posebno prema drugim članovima ili KOSIX-u.  Članovi KOSIX-a takođe, tokom korišćenja KOSIX-a, se obavezuju da poštuju pravila i zakone Republike Kosovo.
- U slučaju da su izazvane štete u opremi KOSIX-a kao rezultat opreme nekog člana i/ili ovlašćenih tehničkih lica od strane istog člana, onda je pomenuti član odgovoran za nadoknađivanje štete.
- Član KOSIX-a je u potpunosti odgovoran za sadržaj saobraćaja, kojeg razmenjuje preko KOSIX-a, i koji kao polaznu tačku ili destinaciju ima mrežu članova KOSIX-a.
- U slučaju nekog problema u vezi sa sadržajem saobraćaja i/ili drugih tehničkih problema, član KOSIX-a se obavezuje da preduzme sve zakonske, tehničke mere ili mere druge prirode, za njegovo rešavanje u roku od 7 dana.
- Smatraće se prekršajem, ukoliko član direktno ili indirektno proputuje ili prenosi bilo koji lokalni internet saobraćaj preko neke rute koja obuhvata lokacije izvan granica teritorije Republike Kosovo, sa izuzetkom vanrednih uslova koji onemogućavaju unutrašnje razmenjivanje preko KOSIX-a.
- Član KOSIX-a se obavezuje da na računu RAT-a uplati tarifu usluga prema tarifama koje određuje RAT u skladu sa članom 4.8 ove Uredbe.

 Član na:

Files


Various Reports of Internet Exchange Point
Reports of Internet Exchange Point

Dokumente from KOSIX
Various Reports